چهارشنبه، اسفند ۷

دکلمه - به دود دل خلق خود را مسوز

با تشکر از علی مدیریت آوازهای روزانه:

شنيدم كه از نيكمردي فقير
دل آزرده شد پادشاهي كبير

مگر بر زبانش حقي رفته بود
ز گردنكشي بر وي آشفته بود

به زندان فرستادش از بارگاه
كه زورآزماي است بازوي جاه

ز ياران کسی گفتش اندر نهفت
مصالح نبود اين سخن گفت، گفت

رسانيدن امر حق طاعت است
ز زندان نترسم كه يك ساعت است

همان دم كه در خفيه اين راز رفت
حكايت به گوش ملك باز رفت

بخنديد كو ظن بيهوده برد
نداند كه خواهد در اين حبس مرد

غلامي به درويش برد اين پيام
بگفتا به خسرو بگو اي غلام

مرا بار غم بر دل ريش نيست
كه دنيا همين ساعتي بيش نيست

نه گر دستگيري كني خرمم
نه گر سر بري در دل آيد غمم

تو گر كامراني به فرمان و گنج
دگر كس فرومانده در ضعف و رنج

به دروازه مرگ چون در شويم
به يك هفته با هم برابر شويم

منه دل بر این دولت پنج روز
به دود دل خلق، خود را مسوز

نه پيش از تو بيش از تو اندوختند
به بيداد كردن جهان سوختند؟

چنان زي كه ذكرت به تحسين كنند
چو مردي، نه بر گور نفرين كنند

نبايد به رسم بد آيين نهاد
كه گويند لعنت بر آن، كاين نهاد

وگر بر سرآيد خداوند زور
نه زيرش كند عاقبت خاك گور؟

بفرمود دلتنگ روي از جفا
كه بيرون كنندش زبان از قفا

چنين گفت مرد حقايق شناس
كز اين هم كه گفتي ندارم هراس

من از بي زباني ندارم غمي
كه دانم كه ناگفته داند همي

اگر بينوايي برم ور ستم
گرم عاقبت خير باشد چه غم؟

عروسي بود نوبت ماتمت
گرت نيك روزي بود خاتمت

(بوستان سعدی)


از اینجابشنوید

۵ نظر:

باد صبا گفت...

سلام
دستتون درد نکنه قشنگ بود. کلاس چهارم يا پنجم دبستان رو زنده کرد.

ناشناس گفت...

در این هوای سرد زمستونی، سلام گرم منو بپذیریدو با تشکر از مطالب خوبتان
از اینکه فرصتی شد تا لحظاتی رو در کنار شما باشم و از مطالبتون بهره بگیرم ، خوشحالم
موفق باشید هموطن خوبم

اگر میخواهیم که شرمندۀ فرزندانمان نباشیم پس باید همچون حسین ع آزاده باشیم
نه خصمانه همچون ..... بلکه با نافرمانی مدنی

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣.................................................مـــــا ......................................♣
♣.................................................هستیم................................... ♣
♣......................................هستـم اگـرمیــروم................................. ♣
♣.......................................گــرنــروم نیسـتــم................................. ♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیروز و پایدار باشی

ناشناس گفت...

در این هوای سرد زمستونی، سلام گرم منو بپذیریدو با تشکر از مطالب خوبتان
از اینکه فرصتی شد تا لحظاتی رو در کنار شما باشم و از مطالبتون بهره بگیرم ، خوشحالم
موفق باشید هموطن خوبم

اگر میخواهیم که شرمندۀ فرزندانمان نباشیم پس باید همچون حسین ع آزاده باشیم
نه خصمانه همچون ..... بلکه با نافرمانی مدنی

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣...........مـــــا.............♣
♣............هستیم..............♣
♣.....هستـماگـرمیــروم......... ♣
♣.....گــرنــرومیسـتــم........ ♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

پیروز و پایدار باشی

مانی گفت...

مشتاق شنیدن نوبت عاشقیت هستم دوست قدیمی...

باد صبا گفت...

سلام
ببخشید من خبر نداشتم ازدواج کردید. خیلی خیلی به شما و همسر محترمتون تبریک می گم. سر بلند و پيروز باشيد