یکشنبه، تیر ۴

نان به یک نرخ نمی ماند در این بازارنان به یک نرخ نمی ماند در این بازار
آدمی نیز به یک ارج و بها
و نمی گردد تنها این بسیار فنون چرخ و فلک می گردد
دوست می گردد دشمن با تو
وز نیازی دشمن
کینه بگذاشته می گردد دوست...

سیاوش کسرایی

هیچ نظری موجود نیست: