پنجشنبه، اسفند ۵

تراوشات یک ذهن سرمازده


برف ها نرم نرمک آب میشود
گیاهکی از روزنه هایی از درون برف ها هویدا میشود
خورشید مهربان دور از چشم فصل سرد یواشکی خندان می شود
آسمان وعده ی خرمی و سبزیِ نزدیک می دهد
گویا زمستان با تمامین خوی اهریمنی اش به پایان نزدیک میشود
ومن،
اندکی ،
امیدوار میشوم به پایان هر سردی، کژی و اهرمن خویی
ایمان بیاورم؟!!!

13:30 -24 فوریه 2011


۱ نظر:

استوانه گفت...

چرا فیلتر شدی دختر؟